به اطلاع می رساند ثبت نام هشتمین آزمون متقاضیان عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تا مورخ 1403/04/07 ادامه دارد. لذا فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته های حسابداری، حقوق، مدیریت و مهندسی کامپیوتر می توانند جهت ثبت نام به سایت های ثبت نام سازمان فوق مراجعه نمایند.