مراسم روز دانشجو در محل سالن اجتماعات موسسه با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر منصور غلامی و معاونت محترم جناب آقای دکتر محمدعلی سمواتی شریف برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر دکامی استاد فلسفه دانشگاه بوعلی سینا نیز حضور و سخنرانی کردند. همچنین به دانشجویان رتبه برتر تمامی رشته های موسسه لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.