شرایط عضویت درکتابخانه

 • همراه داشتن کارت دانشجویی و یک کپی جهت ثبت نام الزامیست.
 • هر دانشجو می‌تواند در هر بار حد اکثر ۲ کتاب را به مدت ۲ هفته امانت بگیرد.
 • در صورت لزوم و امکان، مدت فوق قابل تمدید خواهد بود.
 • تأخیر در عودت کتاب موجب اخذ جریمه­ ی نقدی می‌باشد.
 • ( مبلغ هر روز دیرکرد، ۱۵۰۰ ریال می‌باشد).
 • اعضای هیئت علمی موسسه: تکمیل فرم عضویت اعضای هیئت علمی+کپی کارت
 • اساتید مدعو و حق التدریس: تکمیل فرم عضویت + کپی کارت ملی
 • کارمندان موسسه: تکمیل فرم عضویت +کپی کارت پرسنلی
 • اعضای هیئت علمی موسسه: تکمیل فرم عضویت اعضای هیئت علمی + کپی کارت
 • اساتید مدعو و حق التدریس: تکمیل فرم عضویت + کپی کارت ملی
 • کارمندان موسسه: تکمیل فرم عضویت+کپی کارت پرسنلی

ساعت کار کتابخانه

 • صبح‌ها: ۸ – ۱۳
 • بعدازظهر ها: ۱۴ -۱۶
 • پنجشنبه‌ها: ۸ – ۱۲ و  ۱۴-۱۷
 • جمعه ها: ۱۰-۱۲